Rýchly kontakt 0918083121 | jjtrading@jjtrading.sk

Produkty – laná, reťaze, pásy a komponenty

– Závesy z oceľových lán

Vyrábame závesy z oceľových lán vysokej kvality v súlade s platnou legislatívou, ktorá je zapracovaná do našich výrobných postupov pre jednotlivé druhy vyrábaných závesov. Výrobné postupy spoločnosti boli certifikované TSUS Bratislava a boli nám vydané  výrobné certifikáty. Súčasťou dodávky každého závesu je atest, príslušná dokumentácia a poučenie o správnom používaní závesu. Jednotlivé závesy sú vyrábané na základe objednávky zákazníka v súlade s platnými technickými normami pre výrobu závesov z oceľových lán.

obrazok2

Závesy z oceľových lán použitie

Závesy z oceľových lán konštrukcie

 

 Povolené zaťaženia závesov z oceľových lán

  •     lisované objímky /možné odporové delenie/

Závesy z oceľových lán zaťaženie -lisované

– Reťaze a reťazové závesy

Ponúkame vysoko kvalitné produkty pre zdvíhanie, označené BULL LIFTING, ktoré zaručujú bezpečnosť a spoľahlivosť počas celej doby manipulácie s bremenom. Kvalitou viac ako spoľahlivo a plne zodpovedajú vysokým požiadavkám Európskeho a medzinárodného trhu. TÜV certifikát korešponduje s európskymi štandardmi.  Produkty sú označené CE a zodpovedajú všetkým európskym požiadavkám.

katalog_bull_lifting

obrazok1

Závesy z reťazí – použitie

 Reťaze trieda 8

Závesy z reťazí – konštrukcie

Závesy z reťazí – povolené zaťaženie tr. 8

Reťaze trieda 10

  • doplníme

– Textilné pásy

Textilné pásy sú určené ako prostriedok na dvíhanie bremien. Ponúkame textilné pásy vyrobené v zhode s technickými podmienkami Európskej normy EN1492-1 a EN1492-2. Farebné rozlíšenie podľa štandardu EU. Bezpečnostný faktor 7:1. Produkty sú značené CE.

Textilné pásy použitie

Textilné pásy zaťaženie

 

 

Certifikáty

certifikatL

certifikatZ